Älvestad-Tanken, Mats Fritiofsson

Älvestad Östergården

Miljösäker och kostnadseffektiv hantering av vatten och avlopp.

Älvestad-Avloppssystem är en del av Älvestad-Tanken. Vi startade vår verksamhet på släktgården Älvestad Östergården, belägen mitt på Östgötaslätten. Affärsidén var från början att renovera gamla ”farmartankar” eller dieseltankar till lantbrukare.

2004 började vi sälja Titan-tankar från koncernen Kingspan som är Europaledande på dieseltankar. Tankarnas kanske främsta styrka är att de tillverkas i polyetenplast (rotationsgjutning). Det gör dem lätta att hantera och drabbas inte av kondens och algangrepp.

Älvestad-Avloppssystem specialiserar sig på vattenbehandling och avloppsrening. I vårt sortiment hittar du bland annat vattentankar, system för dagvatten och avloppsrening, avloppstankar och oljeavskiljare. Vi kan erbjuda ett mycket kompetent sortiment till bra pris.

Vi kan även hjälpa er med rådgivning, projektering och service. Med vår erfarenhet från lantbruk, är vi insatta i de behov och problem som lantbrukare, entreprenörer, verkstäder, åkerier och kommuner kan ha.